Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Poslední termíny a místa výdeje nádob

Středa 13. 11. 2019 od 14:30 – 16:00 a 16:15 – 17:45 hod. ulice Václavovická

Čtvrtek 14. 11. 2019 od 14:30 – 17:45 hod. základní škola na Podlesí

Mimořádný termín výdeje nádob na tříděný odpad pro občany, kteří si zatím neměli možnost nádoby vyzvednout dle svozového harmonogramu v místě bydliště, bude:

Sobota 16. 11. 2019 od 9:00 do 12:00 hodin v areálu MěPOS, p.o., Zámecká 27, Šenov.

Upozorňujeme, že stávající sběrné nádoby, které jsou rozmístěny po obci nyní, budou s účinností od 1. 1. 2020 staženy. Od této doby budou realizovány pravidelné vývozy od občanů pro tento nový systém – plast, papír od měsíce ledna s četností svozu 1 x za 28 dní a bio od měsíce dubna s četností 1 x za 14 dní.

odpady