Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

VodoTech – oznámení o odečtů vodoměrů

Na základě smlouvy uzavřené mezi naší společností Vodotech, spol.s r. o. a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., dodavatelem vody z vodovodu do Vaší obce, dovolujeme si Vám tímto oznámit, že

v termínu od cca  29.10.2019 – do cca 29.11.2019

budou v Šenově u Ostravy prováděny pravidelné opisy vodoměrů pracovníky společnosti Vodotech, spol. s r. o.

Vzhledem k  typu  odečítacího zařízení , žádáme všechny odběratele o maximální vstřícnost při zpřístupnění měřidel a umožnění provedení fyzického odečtu na místě.

Děkujeme za pochopení.

Pracovníci , kteří budou odečty provádět mají služební průkazy, kterými jsou povinni se na požádání prokázat.

Současně si Vás dovolujeme informovat, že změnu v provádění odečtů si můžete ověřit telefonicky na call centru SmVaK Ostrava a.s. – tel. č. 800 292 400.

Děkujeme Vám za spolupráci.

Edita Wierzgoňová
technik střediska odečtů Orlová
Vodotech, spol. s r. o. Opava                                                                                       

Telefon:    734 527 062
E-mail:      edita.wierzgonova@vodotech.cz