Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Vodovod Lapačka – Geodetické práce

Z důvodu přípravných prací pro opravu vodovodu Lapačka, bude ve dnech 3. a 4. 7. 2019 probíhat zaměření stávajícího vedení vodovodu a přípojek jednotlivých domů.
Jelikož se vodovod a přípojky nachází i v soukromých zahradách, žádáme občany o součinnost s geodety provádějícími zaměření a umožnění vstupu na Vaše pozemky.
Zaměření bude provádět společnost Geoding.
Děkujeme za spolupráci.Tomáš Král – odbor investic, MH a dopravy