Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Tříkrálová sbírka na Ostravsku

Charita Ostrava, 30. 01. 2019
Štědrost dárců a pomoc koledníků navýšila Tříkrálovou sbírku na Ostravsku
Ostrava – Tříkrálová sbírka 2019 pomůže lidem v nouzi díky štědrosti Ostravanů, obyvatel obcí v okolí a zapojení více než čtrnácti set dobrovolných koledníků více než vloni. Shromáždila se částka 2 230 753 Kč, která navýšila loňský výnos o více než 130 tis. Kč. Prostředky sbírky využije Charita Ostrava a Charita sv. Alexandra na podporu služeb pro klienty mobilního i lůžkového hospice, lidi bez domova nebo lidi se zdravotním postižením.
Devatenáctý ročník Tříkrálové sbírky přinesl návštěvou kolednických skupinek Charity do domácností požehnání a přání pokoje, štěstí a zdraví v novém roce. Tři králové darovali obyvatelům Ostravy a okolních obcí symbolickými dary a žádali o příspěvek do zapečetěných pokladniček. „Tříkrálová sbírka je prostředkem pro obdarování druhého člověka, lidí v nepříznivé životní situaci. Věřím, že sbírka přispívá i k bourání předsudků, protože člověk zůstává i přes svoji aktuální situaci stále člověkem s nepopíratelnou lidskou důstojností,“ komentuje význam sbírky Martin Pražák, ředitel Charity Ostrava.
Díky štědrosti dárců a úsilí dobrovolných koledníků je v roce 2019 shromážděná částka o 131 949 Kč vyšší než v roce 2018. V Ostravě a přilehlých obcích se zapojilo do sbírky více než čtyři stovky tří až čtyř členných skupinek koledníků. „Děkuji dárcům a dobrovolným koledníkům za podporu Tříkrálové sbírky 2019. Štědrost dárců a ochota koledníků následovat příklad někdy i strastiplného putování Tří králů umožnily, že tato sbírka v Ostravě a okolí opět významně vzrostla,“ děkuje za finanční prostředky a pomoc dobrovolníků ředitel Pražák.
Finance získané při Tříkrálové sbírce jsou pro Charitu Ostrava a Charitu sv. Alexandra nedílnou součástí financování kvalitních sociálních a zdravotních služeb pro lidi v nouzi a možností pro jejich rozvoj. „Částku 300 tis. Kč využijeme pro podporu služby sociální rehabilitace mužů, žen a dětí se zkušeností s životem bez domova, 400 tis. Kč půjde na podporu služby Terénní programy pro lidi bez domova, zhruba 150 tis. Kč nám umožní obnovit a rozvinout technické zázemí v Hospici sv. Lukáše, 250 tis. Kč podpoří dlouhodobě ztrátové služby Mobilního hospice sv. Kryštofa, částku získanou nad předpokládaný výtěžek bychom chtěli využít na rozvoj služby pro maminky s dětmi“ uvádí oblasti využití Tříkrálové sbírky 2019 Martin Pražák. Návštěvu všech služeb umožní Dny otevřených dveří v Charitě Ostrava 13. – 14. 2. 2019. Využití sbírky na webu www.ostrava.charita.cz.
„Charita sv. Alexandra využije prostředky z Tříkrálové sbírky ve výši téměř 254 tis. Kč na úpravu regulace kotelen a otopné soustavy svých chráněných dílen a také na rozvoj jejich vybavení. V chráněných dílnách zaměstnáváme více než padesát lidí s různými druhy fyzického postižení – např. sluchu, zraku, pohybového ústrojí, ale také lidi s duševním onemocněním,“ sděluje Josef Stoklasa, ředitel Charity sv. Alexandra, jejíž aktivity se zaměřují především na pomoc lidem, kteří ze zdravotních důvodů nemohou pracovat v běžném provozu a uplatňují se v chráněných dílnách. Charita sv. Alexandra je v regionu jedním z největších zaměstnavatelů osob se zdravotním postižením.
Na Ostravsku sbírku organizovala Charita Ostrava společně s Charitou sv. Alexandra. Z celkově vybrané částky 2 230 753 Kč je 65 % (celkem 1 449 989 Kč) určeno na financování předem stanovených a schválených projektů pro lidi v nouzi v Ostravě. Zbývajících 35 % z částky bude použito na tyto aktivity: regionální projekty Diecézní charity ostravsko-opavské, např. nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, sociální poradenství, sociálně aktivizační služby (15 %), dlouhodobé rozvojové projekty Charity v zahraničí, např. Ukrajina, Etiopie, Filipíny (10 %), pomoc Charity Česká republika při mimořádných událostech – povodně, zemětřesení, apod. v rámci ČR nebo zahraničí (5 %), organizační náklady republikového pořadatele sbírky – Charity ČR (5 %). Do sbírky mohou dárci přispět v průběhu celého roku dárcovskou SMS ve tvaru DMS KOLEDA 30 (60 nebo 90) zaslané na 87 777.
„Tříkrálovou sbírku můžeme uskutečňovat jen díky dobrým mezilidských vztahům, vzájemné solidaritě a nezištnosti dobrovolníků, dárců a mnoha dalších zapojených lidí. Všem příznivcům sbírky velice děkuji za podporu a spolupráci. Pro koledníky připravujeme společnou návštěvu ostravské ZOO a proběhne rovněž bruslení na Zimním stadionu Sareza,“ uvádí Veronika Curylová, koordinátorka sbírky a dobrovolníků v Charitě Ostrava.
Všem lidem, kteří se jakkoli podíleli na úspěšné realizaci Tříkrálové sbírky 2019, děkujeme!