Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY – 23.01.2019

Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny, které se bude konat:
Dne 23.01.2019 od 7:30 do 15:00

Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci „Odstávky“ nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html a to 20 dnů před uvedeným termínem.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

Seznam plánovaných odstávek
23.01.2019 (07:30 – 15:00) – plánovaná odstávka č. 110060630389
Šenov – Šenov
Bartovická
1108, 1109, 1163, 1487, 1581, 1768, 709

Na Hrázkách
E116

U zahrádek
110, 1779, 545, 854, parc.č. 897/2