Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Vytyčení podzemního vedení elektrického vedení nízkého napětí – 1 – 3. týden roku 2019

Společnost MDP GEO s.r.o. budev následujících dvou týdnech provádět na území naší obce vytyčení podzemního vedení elektrického vedení nízkého napětí a následně bude provádět geodetické zaměřovaní. Zpřesňování polohy nízkého napětí probíhá pod záštitou společnosti ČEZ Distribuce,a.s.

Společnosti MDP GEO při výkonu činností přísluší veškerá práva, která dle energetického zákona a za zákonem stanovených podmínek svědčí provozovateli distribuční soustavy, tj. oprávněnému vstupu a vjezdu na cizí nemovitosti, v souvislosti se zřizováním, obnovou, a provozováním distribuční soustavy energetické společnosti.

Více informací se můžete dozvědět na webových stránkách www.mdpgeo.cz.

S pozdravem
Mgr. Renata Pokorná
Asistentka marketingu
MDP GEO, s.r.o.,
Masarykova 202, 763 26 Luhačovice
pokorna@mdpgeo.cz,
Tel.: +420 608 866 306