Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Oprava povrchu místní komunikace Ve Strži

Město Šenov dokončilo zpevnění podkladu a asfaltování povrchu místní komunikace Ve Strži na svém katastru. Další část ulice je ve vlastnictví města Vratimova, které bude do své komunikace ukládat kanalizaci a teprve poté bude upravovat povrch vozovky. V současné době je na této ulici omezena rychlost na 40 km/hod a je zde zakázán vjezd nákladních automobilů. S městem Vratimov je dohodnuto zadání zpracování projekčního řešení dopravní situace v dané ulici. S ohledem na složitost postupu řešení a většího množství účastníků řízení a dotčených subjektů bude rozhodnutí o konečné variantě úpravy dopravního režimu trvat delší dobu.

Pavel Knop-Kostka, odbor investic, MH a dopravy