Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Rekonstrukce povrchu ulice Václavovická a změna autobusové linky č. 28 a č. 71

 

Od 1.7.2018 do 31.8.2018 budou probíhat stavební práce na opravě povrchu silnice Václavovická, které si vyžádají uzavírku silnice III/4701 (ul. Václavovická) v úseku mezi silnicí II/478 (ul. Šenovská) a ulicí Hraniční v k. ú. Šenov u Ostravy. V úseku od křižovatky se silnicí II/478 (ul. Šenovská) k ul. U Nádraží bude do uzavřeného úseku umožněn vjezd pouze vozidlům stavby.

Za uzavřený úsek ul. Václavovické bude po celou dobu opravy vozovky vyznačena objízdná trasa po silnici II/478 (ul. Šenovská), silnici II/473 (ul. Frýdecká) a silnici III/47310 (ul. Vratimovská).

V úseku od křižovatky s ul. U Nádraží ke křižovatce s ul. Volenskou bude do uzavřeného úseku umožněn vjezd dopravní obsluze.

Opravovaný úsek ul. Václavovické od křižovatky s ul. Volenskou ke křižovatce s ul. Hraniční bude řízen světelnou kyvadlovou signalizací. Uvedený úsek bude rozdělen na 3. etapy, které budou postupně uzavřeny.

Organizace autobusového provozu:

linka č. 28

Směr Václavovice: všechny spoje pojedou celou dobu po své trase s tím, že nebudou zajíždět na zastávku „Volenství“, a to každý den od 00:00 do cca 12:00 hodin. Od 12:00 do 24:00 hodin pojedou všechny spoje po své trase a budou zajíždět na zastávku „Volenství“.

Směr z Václavovic: všechny spoje pojedou celou dobu po své trase, tedy i s obsluhou zastávky „Volenství“, a to každý den od 00:00 do cca 12:00 hodin. Od 12:00 do 24:00 hodin pojedou všechny spoje po své trase s tím, že nebudou zajíždět na zastávku „Volenství“

linka č. 71

všechny spoje pojedou celou dobu po své trase s tím, že zastávky „U Blažka“ a „U Slívy“ nebudou dočasně obsluhovány. Zastávka „Václavovice střed“ bude obsluhována pouze spoji jedoucími na zastávku „Václavovice točna“.

Pro jeden víkend v první polovině měsíce srpna se nebude možné otáčet na zastávce „Volenství“. Z tohoto důvodu spoje linek č. 28 a č. 71 jedoucí na zastávku „Volenství“ budou jezdit ve směru do Václavovic ze zastávky „Šenov náměstí“, odbočí vpravo na ulici Šenovskou, vlevo na ulici Václavovickou, vlevo do zastávky „Volenství“, dále po ulici Volenská, zastaví na přemístěné zastávce „Škrbeň“, vpravo na ulici Frýdeckou a dále po své trase. Zpětná trasa je shodná. Podmínkou pro realizaci této trasy je dokončení opravy pozemní komunikace v úseku od ulice Šenovské po vjezd do zastávky „Volenství“.

Přemístění zastávek:

„Škrbeň“ směr Volenství se po dobu jednoho výše zmíněného víkendu přemisťuje ke stávajícímu chodníku pro chodce na ulici Volenská, cca 30 m od sloupu VO.

 „Škrbeň“ směr Šenov se po dobu jednoho výše zmíněného víkendu přemisťuje k pravému okraji vozovky (ulice Volenská) před začátek svodidel. Bude vybudováno provizorní nástupiště z recyklátu v délce min. 12 m s min. šířkou 1,5 m.

 

Po celou dobu stavebních prací dojde k přemístění kontejnerů na separační odpad (papír, sklo, plast) z ulice Václavovické (naproti bytovek) na ulici Volenskou.