Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

NOMINACE NA OCENĚNÍ MĚSTEM ŠENOV

 

Vážení spoluobčané,

Rok 2018 je určitě v mnohém výjimečný. Nicméně jedna výjimečnost nás, občany České republiky a taky všechny, kteří k naší vlasti mají nějaký vztah, spojuje. V letošním roce to bude přesně 100 let, kdy Československo, nová republika na mapě světa, začala psát své dějiny. Rok 2018, takzvaný osmičkový rok, kdy události v letech 1918, 1938, 1948 či 1968 patří neodmyslitelně k milníkům naší historie, je pro nás občany Šenova ještě důležitější. My si k „osmičkovým“ výročím totiž můžeme přidat ještě rok 1998, kdy se naše obec stala městem a tudíž jako město oslaví letos dvacáté narozeniny. No a dohromady, to je přeci pořádný důvod k slavení.

Město Šenov se proto rozhodlo uspořádat v neděli 28. října 2018 ve společenském sále v restauraci Na Horakůvce slavnostní společenskou akci, na kterou bychom chtěli pozvat jak zástupce všech důležitých šenovských spolků a organizací, tak i jednotlivce, kteří se nějakou měrou zasloužili o rozvoj naší obce či ji mimo naše území úspěšně reprezentovali. A tam bychom chtěli těmto vybraným zástupcům veřejně poděkovat, ocenit a určitě i propůjčit další tituly „významný občan“ či „čestný občan“ města Šenova.

Tento článek je, milí spoluobčané, vlastně takovou velkou prosbou, abyste nám s výběrem možných laureátů na ocenění pomohli i vy sami. Ve svých spolcích a organizacích se, prosím, zamyslete, kdo by si takovou poctu z Vašich řad zasloužil. A to neplatí jen pro organizace. Podat návrh může opravdu kdokoli,     i jednotlivec. Nějaké nominace už na městském úřadě evidujeme prostřednictvím ankety „Ocenění za reprezentaci města Šenova“ a samozřejmě z nich budeme čerpat i pro tuto akci, ale máme za to, že lidí u nás, kteří si veřejné poděkování zaslouží, je mnohem více. A pravděpodobně ne o všech na úřadě víme. Své návrhy podávejte prostřednictvím formuláře „NOMINACE NA OCENĚNÍ MĚSTEM ŠENOV“, který naleznete na http://www.mesto-senov.cz/formulare/spravni-odbor. Ten doručte na podatelnu šenovského městského úřadu nebo zašlete poštou. Mezní termín podání nominací je úterý      31. 7. 2018 do 14.30 hod. (v případě podání na podatelnu městského úřadu).

Předem Vám za doručení těchto návrhů moc děkujeme. Další šance oceňovat u příležitosti tak významného kulatého jubilea budeme mít až za dalších 100 let. Ale to už tu drtivá většina z nás nebude. Tak neváhejte ani minutu a prosím, pomozte nám.

 Sociální a volnočasová komise