Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Provoz gynekologické ambulance přerušen

Oznamujeme všem pacientkám gynekologické ambulance v Šenově, že z důvodu úmrtí lékaře byl dočasně přerušen provoz této ambulance. Město mělo snahu do doby výběru nového lékaře zajistit provoz ambulance, avšak stávající zákony nepřipouští toto řešení. Protože město má zájem zachovat tyto služby, zveřejnilo záměr pronájmu prostor za účelem provozování gynekologie. Do doby než bude vybrán nový lékař a proběhne registrace na krajském úřadě, je možno kontaktovat sestřičku, která sloužila v ambulanci, na telefonním čísle: 702 143 643, případně navštívit jinou ambulanci. Snahou města je, aby gynekologická ordinace v Šenově fungovala co nejdříve. Předpokládám, že nový lékař bude znám ke konci června letošního roku.

Ing. Jan Blažek, starosta