Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Vymezení tranzitní nákladní dopravy z ulice Frýdecká !!!

 

Aktuální informace

Doplnění k níže uvedenému článku z 23.4. 2018. V současné době jsou již vyřízeny všechny souhlasy k omezení tranzitní nákladní dopravy nad 12t. Obdrželi jsme i souhlasné stanovisko z magistrátu města Frýdek – Místek. Dne 9.8. proběhlo jednání na policii ve F-M, kde měla dopravní policie požadavek k doplnění projektové dokumentace. Věříme, že splněním požadavků policie obdržíme poslední souhlas k zahájení realizace opatření vymezení tranzitní nákladní dopravy z ulice Frýdecká. Bohužel to ještě nějakou dobu potrvá.                                                

Ing. Antonín Ševčík – místostarosta 

—————————————————————————————————-

Město Šenov leží bohužel na spojnicích cest mezi Havířovem, Ostravou, Frýdkem – Místkem a Orlovou. Podle posledního sčítání vozidel v roce 2016 projíždí po silnici mezi Havířovem a Ostravou 25000 vozidel denně. Druhá v počtu průjezdů na území Šenova je ul. Frýdecká, kterou v pracovní dny projede 9195 vozidel za den ( viz. celostátní sčítání dopravy 2016). Největší problémy s průjezdností způsobují nákladní vozidla s hmotností nad 12tun. Cesta nevyhovuje jak šířkově tak i únosností. Z podnětu občanů oblasti Lapačka byla sepsána petice za zklidnění provozu, bezpečnost chodců a omezení nákladní automobilové dopravy nad 12tun. Petici podepsalo 779 občanů Šenova,  Kaňovic a Sedlišť. Petice byla dne 2. 3. 2017 podána na KÚ MSK, který je vlastníkem cest II. a III. třídy. Dne 30.3. 2017 jsme obdrželi odpověď, ve které KÚ MSK sděluje, že silnice II. a III. třídy spravuje  příspěvková organizace Správa silnic MSK. Dále bylo sděleno, že ve smyslu zákona o pozemních komunikacích smí každý užívat pozemní komunikace bezplatně obvyklým způsobem a k účelům, ke kterým jsou určeny – jedná o tzv. obecné užívání, které vlastník silnice musí zajistit a přitom je nemůže omezit. K omezení dopravy je příslušný obecní úřad s rozšířenou působností po písemném vyjádření příslušného orgánu policie.

V době podepisování petice již probíhaly z iniciativy obce Václavovice za spolupráce Šenova, Kaňovic a Sedlišť projekční práce na vymezení tranzitní nákladní dopravy nad 12tun ze silnice II/  473 (Frýdecká). Projekt zpracovala firma RSE project s.r.o. Ostrava. Petice byla použita k podpoře argumentů pro omezení nákladní dopravy. V průběhu řešení projektu byla zahrnuta do oblasti vymezení nákladní dopravy i silnice II/477(trasa Frýdek, Lískovec a Vratimov). Po zpracování všech potřebných podkladů byla odeslána žádost (prostřednictvím obce Václavovice) o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích,  adresovaná na Magistrát města Frýdku – Místku. Opatření spočívá v umístění dopravního značení na silnicích I., II. a III. tříd a místní komunikaci Volenská v obcích  Šenov, Václavovice, Sedliště, Bruzovice, Kaňovice, Horní Bludovice, Lískovec, Řepiště, Vratimov, Paskov, Frýdek a Hrabová pro vymezení tranzitní dopravy nad 12 tun ze silnic II/473 a II/477. Na základě jednání zúčastněných stran došlo  15.9. 2017 k přerušení řízení v zájmu doplnění informací nutných pro přijetí zodpovědného řešení. V měsíci dubnu letošního roku byla  na Magistrát města Frýdek-Místek podána žádost o obnovení řízení a přijetí požadovaných opatření.

Závěrem bych chtěl vysvětlit názor některých občanů Lapačky, že město povolilo na svém území kontejnerové překladiště. Není to pravda. Celý areál je dědictvím minulého režimu, tudíž firma nemusela o nic žádat.

V nejbližší době bude provedena oprava ulice Frýdecké firmou, která budovala kanalizaci. Koordinovat opravu bude Správa silnic MSK.   

Ing. Antonín Ševčík  místostarosta