Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Vysvětlení k úpravě jízdního řádu na lince 441 o volných dnech od 19.3.2018

 

Od nepaměti jezdí ulicí Těšínskou autobusy mezi Havířovem a Ostravou. Spojení mezi oběma městy nelze jinak než průjezdem přes Šenov. Objednatelem těchto spojů jsou obě velká města.

Na názor k počtu spojů nebo časovým polohám v jízdním řádu se Šenova nikdy nikdo neptal. Do poloviny loňského roku přispíval na ztrátovost linky kraj. Bohužel od 1.9. 2017 se kraj rozhodl, že přestane přispívat na ztrátovost linky ve dnech pracovního volna. ČSAD Havířov ve spolupráci s Koordinátorem ODIS (organizace zabývající se koordinací hromadné dopravy) chybějící prostředky na úhradu ztráty na spojích linky 441 a 440 ve dnech pracovního volna rozpočítali dle počtu ujetých kilometrů přes daná území (Havířov, Šenov, Ostrava), aniž by brali ohled na množství lidí, kteří spoj využívají. Na rok 2018 po Šenovu požadovali pokrytí ztráty ve výši 456 tis. Kč. Ztrátu na lince 440 ve výši 38 tis. Kč jsme uhradili, neboť se jedná o spoje na ArcelorMittal. 

S ohledem na četnost spojů linky 441 (38 spojů v jednom směru)a jejich obsazenost (v průměru 1,2 osoby na spoj ze zastávek v Šenově), rozhodla rada města, že zbývající  částku ve výši 418 tis. Kč neuhradíme v plné výši, ale přispějeme částkou 112 tis. Kč. V porovnání s ostatní dopravní obslužností ve dnech pracovního volna na území Šenova se jedná o zbytečný komfort. K tomuto rozhodnutí nás vedlo jednak malé území Šenova obsloužené linkou 441, tak minimální využívání linky našimi občany o víkendech. Protože Havířov trval na dosavadní četnosti spojů, rozhodl Koordinátor ODIS s Magistrátem Havířova, že u 14 spojů v každém směru v průběhu dní pracovního volna nebudou spoje zastavovat na zastávkách – Šenov, škola Podlesí a Šenov, křižovatka. Neušetří tím sice ani korunu na již tak ztrátové lince, nicméně je třeba ztrestat neposlušné město Šenov.

Z nám dostupných informací byli bohužel postiženi nejvíce havířovští občané, kteří pracují např. v samoobsluze na křižovatce nebo na křižovatce přestupovali do centra Šenova nebo Václavovic. Ti musí nyní cestovat až na Ještěrku a zpátky na křižovatku linkou č. 28. V odpovědích na stížnosti občanů uvádí ČSAD Havířov odůvodnění, že město Šenov coby objednatel, neuhradil ztrátu na lince 441.

Znovu musím připomenout, že město Šenov nikdy objednatelem nebylo.  Kritérium dle počtu ujetých kilometrů přes obec není spravedlivé a mělo by se vycházet z počtu osob dané obce využívajících spoje. Jen pro představu – město Šenov hradí z vlastního rozpočtu částku 3 056 000,- Kč/rok na veškerou dopravní obslužnost po území Šenova. Kdyby šlo skutečně o úsporu na linkách, mohly by havířovské autobusy končit na točně u Ještěrky a ne jet souběžně s linkou č. 28 až na Hranečník. A to nejen o víkendech, ale i v pracovní dny. Za případné problémy způsobené úpravou jízdního řádu linky 441 se tímto omlouváme. Bohužel si nemůžeme dovolit s omezeným rozpočtem plýtvat a krýt neúměrné ztráty ČSAD Havířov.

Děkuji za pochopení.          

                                                                                                                                    Ing. Antonín Ševčík – místostarosta