Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Informace k GDPR pro spolky

Od 25. května vstoupí v účinnost obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR), které se v nepatrné míře dotýká i spolků.

Níže naleznete odkazy na  dokumenty obsahující informace týkající se nové právní úpravy a vztahující se ke spolkům:

Základní informace spolky a GDPR (viz dokument pdf. Spolky GDPR)

Návod k implementaci GDPR pro spolky (viz dokument pdf. Návod Spolky)

Vzor Záznamu o činnostech (viz docx. Spolky vzor záznamu)

Vzor Souhlasu se zpracováním osobních údajů (viz docx. Souhlas spolek)

Preinová/SO