Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

INFORMACE – VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU PRO SPOLKY

Rada města Šenov na své 69. schůzi dne 7. 11. 2017 schválila dotační program „ Podpora a rozvoj aktivit spolků ve městě Šenov na rok 2018“. Podrobnější informace k tomuto programu (kompletní znění dotačního programu, formulář žádosti a formulář vyúčtování dotace) naleznete na webových stránkách města Šenov: http://www.mesto-senov.cz/ v sekci Úřední deska, popř. v sekci Aktuality a Formuláře.
Upozorňujeme, že dle vyhlášeného dotačního programu maximální výše požadované dotace v jednotlivém případě (tj. v případě jednoho žadatele) je ve všech třech oblastech vymezena celkem ve výši 50 000 Kč.

SO/Preinová