Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Vyhlášení 6. ročníku ankety „Udělování ocenění městem ŠENOV“

Formulář – anketa 2018
Pravidla pro ocenění

Rok 2017 se pomalu chýlí ke konci a tak je nejvyšší čas vyhlásit už šestý ročník naší ankety „Ocenění za reprezentaci města Šenova za rok 2016 – 2017“. Jak už z názvu vyplývá, loni jsme se rozhodli tato ocenění udělovat v periodě dvou let s cílem zajistit větší počet nominací. Anketa je od roku 2014 spojena i s udělováním titulu „Významná osobnost města Šenova“, který je doživotně propůjčován občanům za celoživotní práci a přínos pro naše město. A kdo ví, třeba letos sociální a volnočasová komise ve spolupráci s radou města udělí dokonce titul nejvyšší, tedy „Čestné občanství“.
Záleží to také na Vás, milí spoluobčané. Pomozte nám dobře vybrat a nominujte kandidáty, o nichž si myslíte, že si nějaké výše uvedené ocenění zaslouží. To vše prostřednictvím formuláře, který naleznete na webových stránkách města
(http://www.mesto-senov.cz/formulare/spravni-odbor).

Ten doručte na podatelnu šenovského městského úřadu nebo zašlete poštou. Mezní termín podání nominací je pátek 12. 1. 2018 do 13.00 hod. (v případě podání na podatelnu městského úřadu). Na webových stránkách města Šenova si také můžete přečíst „Pravidla pro udělování ocenění městem Šenov“, kde je vše potřebné shrnuto.
Každopádně můžete nominovat žáky, juniory i dospělé, jednotlivce či kolektivy působící jak na území města Šenova, tak i mimo něj. A to vše z oblasti sportu a kultury (toto pouze za roky 2016 – 2017). A pak tedy i ty spoluobčany za jakýkoli jiný, časově neomezený přínos našemu městu. Co se týká této oblasti, rád bych podotknul, že komise bude opět posuzovat i nominace z minulých let, které oceněny nebyly. Nemusí se tedy opakovat.
Na slavnostním zasedání zastupitelstva města v únoru příštího roku proběhne vyhlášení výsledků a ocenění nejlepších, na které Vás tímto srdečně zveme.

Pomozte nám ocenit ty, kteří si to zaslouží. Často se o nich neví a je to škoda! Děkujeme.

Martin Vaculík – předseda komise