Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Dopravně znalostní soutěž

Vážení,

Aktiv BESIP, pracovní skupina odboru dopravy MMO, na duben ­– „měsíc bezpečnosti“ pro občany s trvalým pobytem na území Ostravy a správně přičleněných obcí opět pořádá internetovou Dopravně znalostní soutěž. Pokud tuto informaci pro Vaše občany shledáte jako zajímavou, prosím o její zveřejnění pomocí Vašeho systému emailové korespondence s občany, pomocí Vašich webových stránek, popř. na profilu Vašeho obvodu / Vaší obce na facebooku či na jiných sociálních sítích.

Soutěž má obecně před hlavní motoristickou i cyklistickou sezónou za cíl po zimě oprášit znalosti dopravních předpisů či informovat o nových změnách v legislativě týkající se silničního provozu. Pro letošní rok se Aktiv BESIP spojil s projektem Zdravě po Ostravě a soutěž zaměřil na chování účastníků silničního provozu při zhoršených povětrnostních podmínkách.

Soutěž probíhající od 1. dubna bude ukončena 30. dubna 2017 o půlnoci a zúčastnit se jí mohou osoby s trvalým bydlištěm na území ORP Ostrava a zároveň s rokem narození 2007 a nižším. Soutěžící, kteří správně odpoví na všech 15 otázek se dostanou do slosování o hodnotné ceny v podobě např. notebooku nebo chytrých hodinek.

Soutěžní test a plné znění pravidel jsou k dispozici na webové stránce:.

http://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/odbor-dopravy/oddeleni-silnic-mostu-rozvoje-a-organizace-dopravy/dopravne-znalostni-soutez-2016

Fotografie: Z osudí losuje v roce 2016 Ing. Glumbík, OD MMO

Fotografie z předání cen v roce 2016 (foto: J. Urban) http://www.ostrava.cz/cs/o-meste/aktualne/vyherci-dopravni-souteze-prevzali-ceny

S pozdravem z oddělení dopravního inženýrství

Ing. Josef Laža

Ostravské komunikace, a.s.
Novoveská 1266/25
709 00 Ostrava, Mariánské Hory
tel.: 595 621 338
fax: 595 621 103
mobil: 602 119 896
e-mail: laza@okas.cz