Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Charita Ostrava pomáhá lidem bez domova přímo v terénu

Charita Ostrava rozšířila spektrum služeb pro lidi v nouzi. Terénní sociální pracovníci v Ostravě dochází od počátku letošního roku přímo za lidmi na úplném okraji společnosti. Provoz nové sociální služby „terénní programy“ finančně podporuje Evropský sociální fond v rámci Operačního programu zaměstnanost.

Mnoho z těchto lidí v nouzi nevyužívá žádnou sociální službu, nechodí do denních center, žijí přímo „na ulici“. Právě těmto lidem sociální pracovníci Terénního programu Charity Ostrava poskytují přímo v terénu základní sociální poradenství, pomoc při obstarávání osobních záležitostí, nabízí možnost využít návazné služby, doprovod na úřad atd. Smyslem služby je podpora lidí bez domova směřující k jejich možnému začlenění zpět do společnosti.

Více v tiskové zprávě: http://ostrava.caritas.cz/res/archive/036/004065.pdf?seek=1488469570

tp