Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Aktuality

NEBYLA TO PÁTÁ, BYLA TO DEVÁTÁ – 4.5.2018 v 19:00

NEBYLA TO PÁTÁ, BYLA TO DEVÁTÁ – 4.5.2018 v 19:00

Srdečně Vás zveme k zápisu do MŠ Šenov, který proběhne 10.5.2018 od 8:00 do 16:00 hodin.

Srdečně Vás zveme k zápisu do MŠ Šenov, který proběhne 10.5.2018 od 8:00 do 16:00 hodin.

Zápis do MŠ Šenov: Kde: MŠ Lipová 861, Šenov Kdy: 10. 5. 2018 od 8:00 do 16:00 Podrobnější informace naleznete zde: Dokument PDF, 127 kB

Plánovaná oprava na vodovodní síti – 24.4.2018

Plánovaná oprava na vodovodní síti – 24.4.2018

Na základě §9, odstavec 5, zákona č. 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění, si Vás dovolujeme informovat o plánované opravě na vodovodní síti Aktuální informace o zahájení opravy a přerušení dodávky vody lze získat na www.smvak.cz v sekci Přerušení dodávky vody, podsekci Plánované odstávky Číslo poruchy:  78072 Obec:  Šenov Ulice:  K Trati Skut. […]

Vysvětlení k úpravě jízdního řádu na lince 441 o volných dnech od 19.3.2018

Vysvětlení k úpravě jízdního řádu na lince 441 o volných dnech od 19.3.2018

  Od nepaměti jezdí ulicí Těšínskou autobusy mezi Havířovem a Ostravou. Spojení mezi oběma městy nelze jinak než průjezdem přes Šenov. Objednatelem těchto spojů jsou obě velká města. Na názor k počtu spojů nebo časovým polohám v jízdním řádu se Šenova nikdy nikdo neptal. Do poloviny loňského roku přispíval na ztrátovost linky kraj. Bohužel od 1.9. […]

Informace k GDPR pro spolky

Informace k GDPR pro spolky

Od 25. května vstoupí v účinnost obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR), které se v nepatrné míře dotýká i spolků. Níže naleznete odkazy na  dokumenty obsahující informace týkající se nové právní úpravy a vztahující se ke spolkům: Základní informace spolky a GDPR (viz dokument pdf. Spolky GDPR) Návod k implementaci GDPR pro spolky (viz dokument […]

Důležité informace

Vysvětlení k úpravě jízdního řádu na lince 441 o volných dnech od 19.3.2018

Vysvětlení k úpravě jízdního řádu na lince 441 o volných dnech od 19.3.2018

  Od nepaměti jezdí ulicí Těšínskou autobusy mezi Havířovem a Ostravou. Spojení mezi oběma městy nelze jinak než průjezdem přes Šenov. Objednatelem těchto spojů jsou obě velká města. Na názor k počtu spojů nebo časovým polohám v jízdním řádu se Šenova nikdy nikdo neptal. Do poloviny loňského roku přispíval na ztrátovost linky kraj. Bohužel od 1.9. […]

Veřejná splašková kanalizace města Šenov

Veřejná splašková kanalizace města Šenov

  Vážení občané. Velice si vážíme těch, kteří nejsou lhostejní k životnímu prostředí a aktivně přistupují nápravě nevyhovující stávajícího způsobu likvidace odpadních vod ze svých nemovitostí napojením na veřejnou splaškovou kanalizaci či realizací čistírny odpadních vod.  Musíme však upozornit, že napojení na veřejnou kanalizaci je potřeba ohlásit na MěÚ a mít platnou smlouvu o odvádění splaškových […]

Informace k vyřízení řidičských průkazů

Informace k vyřízení řidičských průkazů

Upozorňujeme šenovské občany, že zatím nedošlo ke změně zákona o vyřízení nového řidičského průkazu, je proto možné podat  žádost p o u z e  u příslušného úřadu, kterým je  Magistrát města Ostravy, odbor dopravně správních činností, oddělení – registr řidičů. Kontakt: ul. 30. dubna 635/35, Ostrava-Moravská Ostrava (budova bývalé UNION banky, naproti Nové radnici),     tel.: 599 […]

INTERNÍ PROVOZNÍ ŘÁD – SBĚRNÉ MÍSTO NA SEDLÁCÍCH

INTERNÍ PROVOZNÍ ŘÁD – SBĚRNÉ MÍSTO NA SEDLÁCÍCH

INTERNÍ PROVOZNÍ ŘÁD – SBĚRNÉ MÍSTO NA SEDLÁCÍCH

Informace k žádostem o vydání občanských průkazů

Informace k žádostem o vydání občanských průkazů

dokument PDF, 648 kB