Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Aktuality

Počet přepravovaných osob v MHD vzrostl

Počet přepravovaných osob v MHD vzrostl

Dopravní podnik Ostrava (DPO) eviduje nárůst cestujících městskou hromadnou dopravou. Zatímco v minulých letech mírně, ale trvale klesal, čísla za rok 2016 ukazují na návrat cestujících do MHD. Svůj podíl na tom má možnost přímé platby platební kartou, změna tarifních zón i možnost cestovat od 65 let zcela zdarma. DPO každoročně vyhodnocuje počty přepravovaných osob v souladu s aktuálně platnou metodikou Ministerstva dopravy ČR. Loni takto napočítal [...]

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny – 6.3.2017, 20.3.2017

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny – 6.3.2017, 20.3.2017

  Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v souladu s ustanovením § 25, odst. 3, písm. c), bod 5. /týkajícím se účastníků trhu s elektřinou/ a písm. d), bod 6. /týkajícím se výroben/, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, týkající se: dne :                 06.03.2017        od : 07:30 hod      do : 15:30 [...]

ODVOLÁNÍ **REGULACE**

ODVOLÁNÍ **REGULACE**

ZCZC 807 VMCZ92 RPOK 180522   ODVOLÁNÍ **SMOGOVÉ SITUACE**   ================================================================= Vydáno: sobota 18.02.2017, 06:22 SEČ (05:22 UTC) Pro území: Aglomerace O/K/F-M bez Třinecka ================================================================= SMOGOVÁ SITUACE vyhlášená z důvodů vysokých koncentrací suspendovaných částic PM10 byla ODVOLÁNA pro území uvedené v záhlaví. Smogová situace skončila vydáním tohoto bulletinu.   Vydalo: Regionální předpovědní pracoviště ČHMÚ – [...]

Vzniklá porucha na vodovodní síti – 21.2.2017

Vzniklá porucha na vodovodní síti – 21.2.2017

  Na základě §9, odstavec 5, zákona č. 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění, si Vás dovolujeme informovat o vzniklé poruše na vodovodní síti Aktuální informace o zahájení opravy poruchy a přerušení dodávky vody lze získat na www.smvak.cz v sekci Přerušení dodávky vody, podsekci Poruchy Číslo poruchy:  71148 Obec:  Šenov Ulice:  Lipová Skut. [...]

Ukončení bruslení u staré školy – 15.2.2017 v 18:00

Ukončení bruslení u staré školy – 15.2.2017 v 18:00

      Ve středu 15.2.2017 v 18,00 hodin bude z důvodu předpokládaného nárůstu teplot ukončeno bruslení na ledové ploše u Staré školy. Kluziště bylo v provozu od 7.1.2017. Děkuji místním dobrovolným hasičům, městské policii a městskému podniku služeb za vybudování a údržbu ledové plochy.       Věřím, že i přes amatérské vybavení a [...]

Důležité informace

Podmínky dotačního programu „PODPORA A ROZVOJ AKTIVIT SPOLKŮ VE MĚSTĚ ŠENOV NA ROK 2017“

Podmínky dotačního programu „PODPORA A ROZVOJ AKTIVIT SPOLKŮ VE MĚSTĚ ŠENOV NA ROK 2017“

I.        Název dotačního programu „Podpora a rozvoj aktivit spolků ve městě Šenov na rok 2017“ (dále jen „program“). II.      Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je město Šenov (dále jen „město“), Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov, IČ: 00297291. III.     Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty: Dotace jsou  peněžní prostředky [...]

INTERNÍ PROVOZNÍ ŘÁD – SBĚRNÉ MÍSTO NA SEDLÁCÍCH

INTERNÍ PROVOZNÍ ŘÁD – SBĚRNÉ MÍSTO NA SEDLÁCÍCH

INTERNÍ PROVOZNÍ ŘÁD – SBĚRNÉ MÍSTO NA SEDLÁCÍCH

Informace k žádostem o vydání občanských průkazů

Informace k žádostem o vydání občanských průkazů

dokument PDF, 648 kB

ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA PRO ROK 2016

ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA PRO ROK 2016

Dokument PDF, 1 MB Rada města na své 35. schůzi dne 6. 4. 2016 pod bodem 35/c/1. rozhodla  o rozdělení dotací z rozpočtu města Šenov pro rok 2016 v rámci vyhlášeného dotačního programu „Podpora a rozvoj aktivit spolků ve městě Šenov na rok 2016“ takto: Návrh na rozdělení dotací z rozpočtu města pro rok 2016: [...]

MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODVOZ ODPADŮ A MÍSTNÍ POPLATEK ZA PSA

MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODVOZ ODPADŮ A MÍSTNÍ POPLATEK ZA PSA

Místní poplatek za odvoz odpadů Dle Obecně závazné vyhlášky města Šenov (dále jen OZV) č. 4/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, se sazba ročního poplatku oproti loňskému roku nemění a činí 600,-Kč za osobu. Ke konci měsíce února jsou zasílány poplatníkům složenky na úhradu tohoto [...]