Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

 

Funkce Jméno Telefon E-mail
Starosta Ing. Jan Blažek 596 805 933 jblazek@mesto-senov.cz
Místostarosta Ing. Antonín Ševčík 596 805 934 asevcik@mesto-senov.cz
Tajemník Ing. Marie Kotrová  596 805 932 mkotrova@mesto-senov.cz
Městská Policie – velitel Ing. Roman Kulhánek  596 805 947
Mobil: 604 128 113 
mpolicie@mesto-senov.cz
Úsek právní a kontrolní  JUDr. Tadeáš Kowalski 596 805 946  tkowalski@mesto-senov.cz
Odbor správní   
úsek organizační, školství, kultury,
tělovýchovy, ochrany veř. majetku,
nájmů
Ing. Blažena Preinová  596 805 941  bpreinova@mesto-senov.cz
úsek matriky, ohlašovny, cestovních
dokladů, obč. průkazů, KPOZ
Taťána Klimasová 596 805 938 tklimasova@mesto-senov.cz
úsek správy informačních technologií
a majetku 
Ing. Jaromír Bravanský  596 805 957  jbravansky@mesto-senov.cz
úsek sociální péče  Bc. Radmila Svobodová  596 805 942  rsvobodova@mesto-senov.cz 
pečovatelka – Jana Duháčková
pečovatelka – Iva Lipinová 
596 887 566  pecovatelky@mesto-senov.cz 
úsek administrativy, podatelny
a pokladny, propagace
 
Anna Stachovská  596 805 931  astachovska@mesto-senov.cz
úsek kurýrní služby, podatelny  Jana Holušová 596 805 930  jholusova@mesto-senov.cz 
Odbor finanční   
úsek městského rozpočtu  Ing. Stanislava Hutáková  596 805 937  shutakova@mesto-senov.cz 
úsek účetní evidence  Jana Mizerová  596 805 935  jmizerova@mesto-senov.cz
úsek daní a poplatků  Jarmila Richtrová  596 805 936  jrichtrova@mesto-senov.cz
Odbor investic, MH a dopravy   
úsek investiční výstavby města  Ing. Pavel Knop-Kostka  596 805 959  pknopkostka@mesto-senov.cz
úsek MH a bezpečnosti města Jana Mrlinová 596 805 943 jmrlinova@mesto-senov.cz 
úsek MH a dopravy  Mariana Musialová  596 805 944  mmusialova@mesto-senov.cz
úsek přípravy a realizace
investic
města 
David Nogol  596 805 949  dnogol@mesto-senov.cz 
úsek přípravy a realizace
investic města
 
Ing. Iveta Menšíková  596 805 945  imensikova@mesto-senov.cz
Odbor výstavby a životního prostředí   
úsek územního plánu a stavebního
úřadu
 
Jarmila Míčková  596 805 954  jmickova@mesto-senov.cz
úsek územního plánu a stavebního
úřadu
Jaroslava Pituchová  596 805 958  jpituchova@mesto-senov.cz
úsek územního plánu a stav. úřadu  Stanislav Procházka  596 805 958 sprochazka@mesto-senov.cz
úsek životního prostředí,
zemědělství,vodního a lesního hospodářství 
Anna Stuchlíková  596 805 955  astuchlikova@mesto-senov.cz
Podatelna – spojovatelka  Anna Stachovská  596 805 931  astachovska@mesto-senov.cz
Elektronická podatelna    e-posta@mesto-senov.cz
Městský úřad  meu.senov@mesto-senov.cz